GDPR

Zaštita ličnih podataka

Kako biste i dalje nastavili od nas da primate podsetnike, ponude, obaveštenja ili pozivnice, molimo Vas da popunite sledeći kontakt obrazac, i date nam saglasnost za svrhe koje Vi odredite.
Dozvoljavam da Star Import d.o.o, generalni distributer Daimler AG za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju prikuplja moje gore navedene kontakt podatke i koristi ih u sledeće svrhe (molimo, označite ako se slažete sa obrađivanjem vaših ličnih podataka u navedenu svrhu):


Prenos i obrada

Budući da saglasnost za korišćenje Vaših podataka u sve prethodno navedene svrhe može da obuhvata obradu i prenos Vaših podataka ovlašćenom prodajno servisnom partneru te agencijama za ispitivanje javnog mnjenja angažovanim u svrhu ispitivanja tržišta i analize zadovoljstva kupaca, Vaši podaci se mogu i njima proslediti. Podaci se neće prosleđivati trećim osobama izvan ovih okvira.


Informacije o Vašim pravima

Više informacija o zaštiti vaših ličnih podataka i pravima koja iz nje proizlaze možete da saznate na linku: pravila privatnosti.