Microsoft

Unos ličnih podataka – Pisana saglasnost
Ime
Prezime
Email adresa
Telefon fiksni/mobilni
Firma
Mesto
Napomena

Dozvoljavam da Star Import d.o.o, generalni distributer Daimler AG za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju prikuplja moje gore navedene kontakt podatke i koristi ih u sledeće svrhe (molimo, označite ako se slažete sa obrađivanjem vaših ličnih podataka u navedenu svrhu):

Slanje podsetnikaSlanje ponuda i obaveštenja o proizvodima i uslugamaPrikupljanje stavova o proizvodima i uslugamaSlanje pozivnica za događaje

Prenos i obrada

Budući da saglasnost za korišćenje Vaših podataka u sve prethodno navedene svrhe može da obuhvata obradu i prenos Vaših podataka ovlašćenom prodajno servisnom partneru te agencijama za ispitivanje javnog mnjenja angažovanim u svrhu ispitivanja tržišta i analize zadovoljstva kupaca, Vaši podaci se mogu i njima proslediti. Podaci se neće prosleđivati trećim osobama izvan ovih okvira.


Informacije o Vašim pravima

Više informacija o zaštiti vaših ličnih podataka i pravima koja iz nje proizlaze možete da saznate na linku: pravila privatnosti.


Preferirani način kontakta:

TelefonEmailPošta