Uslovi korišćenja internet stranice – pravila privatnosti

Emil Frey Srbija (Star Import d.o.o. i Emil Frey Auto Centar d.o.o.)

Uslovi korišćenja internet stranice – pravila privatnosti

Dobrodošli na Emil Frey Srbija.

Drago nam je da ste posetili naše web stranice i hvala Vam na interesovanju za naše ponude. Zaštitu Vaših ličnih podataka smatramo važnom. Ovim uslovima korišćenja objašnjavamo kako prikupljamo lične podatke, šta radimo s istima, u koje svrhe i na kojoj zakonskoj osnovi to radimo, te koja prava i zahteve povezane s istima imate. Ovi Uslovi korišćenja odnose se na usluge koje su dostupne sa ovih internet stranica Emil Frey grupacije u zemlji i inostranstvu.

1. Zaštita podataka

Koristeći usluge na Emil Frey Srbija internet stranicama, gde su ovi uslovi korišćenja primenjivi, prihvatate sledeće uslove od strane Star Import d.o.o. Beograd kao generalnog distributera Daimler AG za Republiku Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju i Emil Frey Auto Centar d.o.o. Omladinskih brigada 33, Novi Beograd, Srbija kao Rukovaoca podataka o ličnosti (dalje: “EFS” ili “Mi”).

Molimo da imate u vidu da će preduzeća Star Import d.o.o. i Emil Frey Auto Centar d.o.o. oba na adresi Omladinskih brigada 33, Novi Beograd, Srbija u svrhu poboljšanja međusobne saradnje sa ciljem boljeg prepoznavanja potrebe za proizvodima i uslugama naših preduzeća, prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke koji će biti korišćeni isključivo za unapređenje usluga koje pruža EFS svojim korisnicima.

Saglasnost za obradu ličnih podataka možete opozvati u svako doba pisanim putem.

Pre nego što postanete korisnik Emil Frey Srbija stranica i povezanih usluga, molimo prvo pročitajte i prihvatite ove uslove korišćenja u celosti.

Nakon čitanja klikom na „pošalji“ koji se nalazi na dnu internet stranice, prihvatate uslove korišćenja kao i pravila zaštite podataka o ličnosti u skladu sa ovde navedenim. Prihvatanjem navedenih Uslova korišćenja internet stranice, potvrđujete saglasnost i za korišćenje ostalih povezanih internet stranica iz Emil Frey grupacije u zemlji i inostranstvu.

U cilju potpunog upoznavanja sa uslovima korišćenja podataka o ličnosti upućujemo vas i na Daimlerovu Politiku zaštite podataka:

Daimlerova Politika zaštite podataka.

Uslovi za korišćenje naših web stranica i Politika zaštite podataka kompanije Daimler AG ne primenjuje se na naše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih pružaoca na koje možete doći putem linka na našim web stranicama. Molimo proverite web stranice tih pružaoca za njihove propise o zaštiti podataka.

Vaš pristanak i prihvatanje ovih Uslova korišćenja internet stranice, i time omogućenih usluga, isključuje bilo koju odgovornost EFS za bilo koju štetu koju možete da doživite ili da izazovete prema trećim stranama tokom korišćenja istih.

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja dajete Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u skladu sa važećim propisima Republike Srbije uključujući moguću obradu podataka u zemljama van Republike Srbije i države članice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

Ukoliko je to potrebno radi sprovođenja svrhe za koju ste dali saglasnost, vaši lični podaci mogu biti prosleđeni odabranom ovlašćenom partneru.

2. Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka

a. Kad posetite našu web stranicu mi pohranjujemo određene informacije o pretraživaču i operacionom sistemu koji koristite, podacima i vremenu vaše posete, statusu pristupa (npr. jeste li mogli pristupiti web stranici ili ste dobili poruku o grešci), korišćenju funkcija web stranice, pojmovima za pretraživanje koje ste uneli, učestalosti kojom pristupate pojedinačnim web stranicama, oznaci datoteka kojima ste pristupili, iznosu prenesenih podatka, web stranici s koje ste pristupili našim web stranicama i web stranici koju posećujete s naših web stranica, bilo klikom na linkove na našim web stranicama bilo direktnim unosom domena u polje za unos iste kartice (ili istog prozora) Vašeg pretraživača u kojem ste otvorili naše web stranice. Takođe sedam dana čuvamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružaoca internet usluga iz sigurnosnih razloga, posebno kako bi sprečili i otkrili napade na našim web stranicama ili pokušaje prevare.

b. Ostale lične podatke pohranjujemo samo ako nam date te podatke, npr. u sklopu prijave, obrasca za kontakt, ankete, cenovne konkurencije ili za izvršenje ugovora, pa čak i u tim slučajevima samo u meri u kojoj je to dopušteno na temelju Vaše saglasnosti u skladu s primenjivim zakonskim odredbama (detaljnije informacije o tome možete pronaći u odeljku „Zakonska osnova obrade“).

c. Niste zakonski ili ugovorno obvezni da date na raspolaganje svoje lične podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica zavise o dostupnosti ličnih podataka. Ako u tim slučajevima ne date na raspolaganje lične podatke, to može rezultirati da funkcije nisu dostupne ili da su dostupne samo u određenoj meri.

3. Svrhe korišćenja

a. Lične podatke prikupljene kad posetite našu web stranicu koristimo kako bismo je na najprikladniji način prilagodili Vašem korišćenju i zaštitili naše IT sisteme od napada i ostalih nezakonitih aktivnosti..

b. Ako nam date dodatne lične podatke, npr. u sklopu prijave, obrasca za kontakt, ankete, cenovne konkurencije ili za izvršenje ugovora, te podatke koristimo u navedene svrhe, u svrhu administracije kupaca i – ako je potrebno – u svrhu obrade i računovodstva poslovnih transakcija, u svakom slučaju u meri potrebnoj za to.

4. Prenos ličnih podataka trećim stranama; društveni dodaci

a. Naše web stranice takođe sadrže ponude trećih strana. Kliknete li na takvu ponudu, mi prenosimo podatke odgovarajućem pružaocu usluge u meri u kojoj je potrebno (npr. informacija da ste tu ponudu našli preko nas, i ako je primenjivo, dodatne informacije koje ste već u tu svrhu dali na našim web stranicama).

b. Kad na našim web stranicama koristimo posebno društvene dodatke s društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, integrišemo ih na sledeći način: Kad posetite naše web stranice, društveni se dodaci deaktiviraju, tj. podaci se ne šalju operaterima tih mreža. Želite li koristiti neku od mreža, kliknite na odgovarajući društveni dodatak da uspostavite direktnu vezu s serviserom odgovarajuće mreže. Ako imate korisnički račun na mreži i prijavljeni ste kad aktivirate društveni dodatak, mreža može povezati vašu posetu naših web stranica s vašim korisničkim računom. Ako to želite izbeći, odjavite se s mreže pre aktiviranja društvenog dodatka. Društveni dodatak ne može povezati posetu s ostalim Daimlerovim web stranicama sve dok ne aktivirate postojeći društveni dodatak.

Kad aktivirajte društveni dodatak, mreža prenosi sadržaj koji postane dostupan direktno vašem pretraživaču i koji ga integrira u naše web stranice. U toj situaciji mogu se vršiti i prenosi podataka koje pokreće i kontroliše odgovarajuća društvena mreža. Vaša veza s društvenom mrežom i prenosi podataka odvijaju se između mreže i vašeg sistema, a vaše interakcije na toj platformi regulirane su isključivo politikama privatnosti te mreže.

Društveni dodatak ostaje aktivan dok ga ne deaktivirate ili izbrišite svoje kolačiće.

Izjava o kolačićima

c. Ako kliknete na link s ponudom ili aktivirate društveni dodatak, lični podaci mogu doći do pružaoca usluga u zemljama Evropskog ekonomskog područja („EU“) i/ili van ovog područja, koje ne moraju garantovati „odgovarajući nivo zaštite“ za obradu ličnih podataka u skladu sa standardima republike Srbije, EU i Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope. Molimo da se toga setite pre nego što kliknete na poveznicu ili aktivirate društveni dodatak, čime pokrećete prenos svojih podataka.

5. Analiza podataka o korišćenju; korišćenje alata za analizu

a. Želeli bismo što preciznije prilagoditi sadržaj naših web stranica Vašim interesima te na taj način poboljšati našu ponudu. Kako bismo utvrdili šta se preferira i koja su posebno popularna područja naših web stranica, koristimo sledeće alate za analizu: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Kod korišćenja alata za analizu, podaci se mogu preneti na servise koji se nalaze u SAD-u i tamo biti obrađeni.

c. Ako ne želite da prikupljamo i analiziramo podatke o vašoj poseti naše web stranice korišćenjem ovde navedenih alata za analizu, možete u svakom trenutku odustati s početkom primene u budućnosti („opt-out“).

Vaš prigovor primenjujemo postavljanjem kolačića za odustajanje na Vaš pretraživač. Taj kolačić se koristi samo za povezivanje s vašim prigovorom. Molimo da primite na znanje da iz tehničkih razloga kolačić za odustajanje funkcioniše samo u pretraživaču u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite različiti pretraživač ili uređaj, ponovo uključite opciju odustajanja.

d. U nastavku ćete pronaći informacije o pružaocima alata za analizu koje koristimo i odgovarajućim opcijama odustajanja:

i. Google Inc. („Google“):

Google je sertifikovan prema Evropsko-američkom sistemu zaštite privatnosti. Moguće je sprečiti prenos podataka te prikupljanje i obradu istih od strane Google-a. Google vas obaveštava o tome putem sledeće poveznice:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ii. Adobe Systems Inc. („Adobe“)

Adobe je sertifikovan prema Evropsko-američkom sistemu zaštite privatnosti. Za prigovor na analizu putem proizvoda Adobe Analytics, sledite ovu poveznicu:

http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html

6. Informacije vezane za korišćenje (usmeravanje i preusmeravanje)

Kako bismo vašim potrebama i interesima konkretnije prilagodili naš online marketing (npr. oglašavanje putem banera) na web stranicama naših partnera za preusmeravanje (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick i Vivaki), koristimo takozvane tehnologije za preusmeravanje. Vaš interes za naše proizvode i usluge pohranjuje se u kolačićima. Ti se kolačići čitaju i koriste prilikom posete ostalih web stranica koje rade zajedno s našim partnerima za preusmeravanje kako bi vas mogli obavestiti što je više moguće fokusirajući se na Vaše interese. To se radi anonimno, tj. ne možete biti identifikovani pomoću preusmeravanja.

Ako ne želite da Daimler i njegovi partneri za preusmeravanje prikupljaju, pohranjuju i analiziraju informacije o vašoj poseti i da prilagode oglašavanje putem banera Vašim interesima, možete u svakom trenutku da odustanete s početkom primene u budućnosti (opt-out).

Kolačić za odustajanje je postavljen u Vaš pretraživač kako bi tehnički implementirao Vaš prigovor. Taj se kolačić koristi isključivo za povezivanje vašeg prigovora. Molimo imajte na umu da se iz tehničkih razloga kolačić za odustajanje može koristiti samo za pretraživač s kojeg je postavljen. Ako obrišete kolačiće ili koristite drugi pretraživač ili drugi terminalni uređaj, molimo da ponovo odaberete mogućnost odustajanja.

Upotrebom kolačića od treće strane može se upravljati ili je onemogućiti na sledećoj web stranici:

http://www.youronlinechoices.com/hr/your-ad-choices

7. Sigurnost

Koristimo tehničke i organizaciono sigurnosne mere kako bismo zaštitili Vaše podatke od manipulacija, gubitaka, pretnji ili pristupa od strane neovlašćenih lica. Naše se sigurnosne mere kontinuirano unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem.

8. Zakonska osnova obrade

a. U onoj meri u kojoj ste nam dali svoju saglasnost za obradu svojih ličnih podataka, ta saglasnost predstavlja zakonsku osnovu za obradu u skladu sa važećim propisima.

b. Za obradu ličnih podataka u svrhu pokretanja ili izvršenja ugovora s Vama u skladu sa važećim propisima.

c. U onoj meri u kojoj je obrada Vaših ličnih podataka nužna radi ispunjenja naših pravnih obaveza u skladu za zakonom ovlašćeni smo to činiti.

d. Uz to, mi obrađujemo lične podatke u svrhu čuvanja naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih strana. Održavanje funkcionalnosti naših IT sistema, marketing naših proizvoda i usluga, te proizvoda i usluga trećih strana, kao i dokumentiranje poslovnih kontakata kako je propisano zakonom, predstavljaju takve naše legitimne interese.

9. Brisanje ličnih podataka

Vaša IP adresa i naziv vašeg internet pružaoca usluge, koje pohranjujemo samo iz sigurnosnih razloga, biće izbrisati nakon sedam dana. Inače brišemo vaše lične podatke čim se svrha za koju smo prikupljali i obrađivali podatke prestane primenjivati. Nakon toga podaci se pohranjuju samo ako je to propisano zakonom.

10. Prava lica na koga se lični podaci odnose

a. Kao lice na koga se lični podaci odnose imate pravo na pristup, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka kao i druga prava u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

b. Ako ste dali saglasnost za našu obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo opozvati svoju saglasnost u bilo kojem trenutku. Zakonitost obrade vaših ličnih podataka pre opoziva ostaje nepromenjena. Takve podatke možemo dalje obrađivati na temelju druge važeće zakonske osnove, npr. za ispunjenje naših zakonskih obveza (vidi odeljak „Zakonska osnova obrade“). Opoziv svoje saglasnosti možete sprovesti na sledećem linku:

Opoziv saglasnosti

c. Molimo vas da svoje zahteve ili izjave po mogućnosti uputite na sledeću adresu za kontakt:

zastitalicnihpodataka@starimport.rs

d. Ako verujete da obrada vaših ličnih podataka krši zakonske uslove, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka.

11. Newsletter

Ako se pretplatite na newsletter ponuđen na našoj web stranici, podaci koji je nalaze u pretplati na newsletter koristiće se samo za slanje newslettera, osim ako ne pristanete na njihovo dalje korišćenje. U bilo kojem trenutku možete da otkažete pretplatu pomoću opcije otkazivanja pretplate navedene u newsletteru.

12. Usluga centralnog pristupa kompanije Daimler AG

S uslugom centralnog pristupa kompanije Daimler AG možete se prijaviti za sve web stranice i aplikacije Daimler Grupe i njenih robnih marki povezanih s tom uslugom. Uslovi korišćenja usluge centralnog pristupa kompanije Daimler AG mogu se pozvati na sledećem linku:

Uslovi korišćenja usluge centralnog pristupa kompanije Daimler AG

13. Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i njihovim funkcijama mogu se pronaći u Izjavi o kolačićima.

Izjava o kolačićima